Unlimited Divers Group Oy

Unlimited Divers Group tarjoaa suomalaista virkistys-, tekniikka-, luola- ja rebreather-sukelluskoulutusta ammattitaidolla ja turvallisesti. Koulutus järjestetään NAUI tai IANTD-koulutusjärjestön asettamien standardien mukaisesti ja koulutuskielinä ovat tarpeen mukaan suomi, ruotsi tai englanti.

Kouluttajasi Klaus Berghem on kokenut suomalainen sukeltaja ja tekniikkasukelluskouluttaja, joka opastaa sinut turvallisen seoskaasukeltamisen perusteista aina suljetun kierron laitteen käyttöön vaativissa luolasukellusolosuhteissa. Koulutus on oppilaslähtöistä ja siten jokainen kurssi räätälöityy oppilaidensa tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Yhdessä varmistamme, että kurssin jälkeen olet valmis jatkamaan opittujen asioiden harjoittelua eteenpäin turvallisesti.

Unlimited Divers Groupin kautta saat myös tarvittavat sukellusvarusteet olit sitten aloittamassa harrastusta tai jo kokenut rebreather-sukeltaja.

IANTD sukeltaja NAUI

© Unlimited Divers Group Oy, 2015
Tuotesivu on päivityksen alla..
© Unlimited Divers Group Oy, 2015

Perusteet

IANTD Essentials

Kurssin tavoitteena on harjoitella ja kehittää eteenpäin perussukellustaitoja sekä soveltaa IANTD:n ydinajatuksia käytäntöön. Harjoiteltavat tekniikat ja kurssilla käsiteltävät asiat valmistavat sukeltajaa seuraavia kursseja varten. Kurssia suositellaan kaikille, jotka haluavat parantaa sukellustaitojaan, kuten nosteenhallinta, drillejä ja uintitekniikkaa, ennen siirtymistä sukellusurallaan eteenpäin. Kurssi on myös erinomainen väliporras siirryttäessä kahdennettuun varustukseen (eli tuplasettiin), jolloin kurssin aikana opitaan ja harjoitellaan uuteen varustekonfiguraatioon liittyvät perusasiat.

NAUI SCUBA Diver

Laitesukelluksen peruskurssilla opetellaan ne perustiedot ja -taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. sukellusseuran leireillä ja sukelluskeskusten järjestämillä retkillä. Kurssin pääpaino on käytännön perustaitojen opettelussa ja sukellusturvallisuudessa. Peruskurssi sisältää 10 tuntia teoriaa, 10 tuntia allasharjoituksia ja 4-5 avovesisukellusta. Kurssi antaa valmiudet tehdä suoranoususukelluksia enintään 15-20 metrin syvyydessä edellyttäen, että sukellusolosuhteet ovat vastaavat tai paremmat kuin missä kurssi on järjestetty. Kurssin läpäisseelle sukeltajalle myönnetään NAUI Scuba diver sukeltajakortti. Olemme sukeltajaliiton yhteisöjäsen ja koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen peruskurssi täyttää NAUI Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

NAUI Advanced SCUBA diver

Laitesukelluksen jatkokurssin pääsyvaatimuksena on CMAS P1- tai NAUI Scuba Diver -kortti, tai muun vastaavan koulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti. Kurssi koostuu noin 10 tunnista teoriaa ja vähintään 6 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet sukeltaa 15-30 metrin syvyydessä. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää  NAUI Advanced Scuba Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

NAUI Master SCUBA diver

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä. Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssi koostuu teorialuennoista ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Kurssit / Seoskaasusukeltaminen

Advanced Nitrox Diver

Tavoitteena on lisätä sukeltajan tietoa nitroksisukeltamisesta ja ns. tekniikkasukeltamisen perusteista. Advanced Nitrox -kurssi on pohjavaatimus useille IANTD:n tekniikka- ja luolasukeltamisen jatkokursseille ja se voidaan yhdistää myös mm. IANTD Cavern Diver tai Rebreather Diver -kursseihin. Kurssilla käytetään hengityskaasuna nitroxia. Kurssilla harjoitellaan dekompressiosukelluksia (max dekompressioaika 15 min) max. 42 metrin syvyyteen.

Recreational Trimix Diver

Tavoitteena on kouluttaa sukeltaja turvallisen trimix-sukeltamisen periaatteisiin virkistys/urheilusukeltamisen piirissä. Kurssilla käytetään hengityskaasuna heliumseoksia. Kurssilla harjoitellaan trimix-sukelluksia max. 39 metrin syvyyteen (END 12-24m). Kurssi suositellaan yhdistettäväksi IANTD Advanced Nitrox Diver- tai Deep Diver -kurssiin.

Advanced Recreational Trimix Diver

Kurssilla syvennetään sukeltajan tietoa nitrox- ja trimix-seoksien käytöstä urheilu- ja virkistyssukeltamisen piirissä. Kurssilla käytettävän trimix-kaasun END ei saa ylittää 24 metriä. Kurssilla saat koulutuksen dekompressiosukelluksiin max. 48 m syvyyteen enintään 15 minuutin dekompressioajoilla.

Normoxic Trimix

Tavoitteena on kouluttaa sukeltaja, joka haluaa sukeltaa turvallisesti 39m-60m syvyysalueella käyttäen trimixiä, jonka avulla vältetään typpinarkoosia näissä syvyyksissä.

Trimix Diver OC

Kurssi on tarkoitettu sukeltajille, jotka tekevät harrastuksensa puitteissa syviä sukelluksia. Trimixin avulla sukeltaja voi turvallisemmin sukeltaa ja toimia syvissä olosuhteissa. Kurssin edellytyksenä on, että oppilas on sukeltajana kokenut ja osaava. Kurssin aikana sukeltaja saa tiedot ja taidot, jotka antavat edellytykset syviin sukelluksiin aina 100 metriin saakka trimix-seoksilla.

Kurssit / Luola- ja kaivossukeltaminen

Introductory Cave diver

Kurssilla harjoitellaan kaivossukeltamista päätunneleissa ja rajatusti kaivosten sivutunneleissa. Kurssi soveltuu hyvin (kaivos)luolasukeltamisen harrastukseen Suomen olosuhteissa, koska maassamme ei ole luonnonmuovaamia luolastoja.

Wreck, Limited Mine and Cavern diver

Tavoitteena on kehittää ja harjoitella hylky-, kaivos- ja/tai onkalosukeltamisen taitoja päivänvaloalueella siten, että sukeltaja ymmärtää oman vastuunsa ja ympäristön asettamat haasteet tilanteessa, jossa suoranousu pintaan ei ole mahdollista. Kurssilla käytetään hengityskaasuna nitroxia. Kurssi voidaan suorittaa myös kombinaatiokurssina IANTD Advanced EANx Diver -kurssin kanssa.

Mine-Diver

Kurssilla harjoitellaan kaivossukeltamista päätunneleissa ja rajatusti kaivosten sivutunneleissa. Kurssi soveltuu hyvin (kaivos)luolasukeltamisen harrastukseen Suomen olosuhteissa, koska maassamme ei ole luonnonmuovaamia luolastoja.

© Unlimited Divers Group Oy, 2015

Sukeltaminen Outokummun kaivoksessa

Unlimited Divers Group ja Outokummun kaivosmuseo valmistelevat luolasukellustoimintaa Outokummun vanhassa kuparikaivoksessa.

Kaivostorni

Sukellustarina alkaa oikeastaan jo vuonna 1908, jolloin Rääkkylän pitäjästä löytyi suuri keltainen kivi. Kivi lähetettiin Helsinkiin tutkimuksiin, joissa todettiin kiven sisältävän runsaasti kuparia. Kivi oli jääkauden irroittama lohkare itse pääsuonesta. Kahden vuoden tarkempien etsintöjen jälkeen 17.10.1910 timanttikaira puhkaisi vihdoin itse pääsuonen. Outokummussa aloitettiin koekaivaukset, joiden lopputuloksena päätettiin aloittaa kaivostoiminta.

Muutettuani perheemme kanssa kaivoskaupunkiin Lohjalle reilu vuosi sitten selailin suomalaisten kaivosten tietoja netissä. Päädyin Outokummun Vanhan Kaivoksen sivuille ja huomasin käynnissä olevan Vanhan Kaivoksen kehittämishankkeen. Vanha Kaivos oli kiinnostanut minua sukeltajana pitkään, kuten varmasti myös monia muita kaivossukelluksen harrastajia. Nettisivuihin tutustuessani päätin paikata aukon yleissivistyksessäni ja varata vierailukäynnin Suomen kaivoshistorian kenties merkittävimpään kaivokseen ottamalla yhteyttä Outokummun kaupungin matkailutoimeen. Koska Suomen kaivoshistorian kaivokset linkittyvät tiiviisti yhteen, olin kiinnostunut oppimaan aiheesta lisää. Kokonaisuuden hahmottaminen ja kaivosten historian palasten yhteensovittaminen lisäisi tietoa ja ymmärrystä myös minulle niin tärkeäksi muodostuneesta sukelluskohteesta, Ojamosta. Outokummun kaupungin matkailutoimelta tuli ripeä vastaus ja kutsu kaivosvierailulle. Kehittämishankkeen tiimoilta kaupungin väkeä kiinnosti myös kovasti kuulla kaivossukeltamisesta ja käynnistimme saman tien kahvipöytäpohdinnat siitä, millaista potentiaalia Outokummun Vanhassa Kaivoksessa voisi olla sukellustoiminnan osalta, jos vesi olisi sukelluskelpoista ja sukellussyvyys alkaisi sopivalta tasolta. Kukaan ei osannut vielä vastata tähän kysymykseen. Keräsimme kokoon pienen iskuryhmän ja suuntasimme karavaanin Outokumpuun selvittämään asiaa. Outokummussa matkailun kehittämispäällikkö Ulla-Riitta Moilanen toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi. Ulla-Riitasta muotoutuukin yksi projektin moottoreista Outokummussa. Tutustuimme paikkoihin ja keskustelimme sukellusmahdollisuudesta osana kehittämishanketta. Raamit ainakin olivat huikeat: idyllinen Vanhan Kaivoksen museoalue, jonka alla lepää n. 400 kilometriä pilarilouhittua tunneliverkostoa aina n. 400 metrin syvyyteen saakka. Valmiit ravintola- ja majoituspalvelut sekä tiloja, joita kenties voitaisiin muuttaa sukellustoimintaa tukeviksi. Asia kiinnosti kumpaakin osapuolta, joten päätimme yhdessä alkaa selvitellä sukellusmahdollisuuksia ja suunnitella testisukellusta.

outokumpu_tunneli

Itse pidän kaivossukeltamisesta juuri sen historian takia. Koen kaivoksiin sukeltamisen hylky- ja luolasukeltamisen yhdistämisenä. Sukellus esim. Salan hopeakaivokseen on samalla sukellus Ruotsin historiaan. Samalla tavalla sukelluksen Ojamon kaivokseen voi kokea sukelluksena maamme lähihistoriaan sota-ajasta 60-luvun kaivosmiesten arkeen. Salassa sukeltaja voi nähdä 1600- luvun työkaluja sekä kaivosmiesten ruokapaikkoja, Ojamolla voit sukelluksella nähdä kaivokseen jätettyjä työkaluja, kottikärryjä ja laitteita. Kaivokset ovat yleensä olleet merkittäviä keskuksia ympäröivälle yhteisölle ja koko yhteiskunnalle. Outokummusta kaivetulla kuparilla maksettiin iso osa sotakorvauksista. Kaivosyhtiö järjesti työntekijöidensä lapsien koulunkäynnin. Usein yhtiön työntekijöiden hierarkia heijastui ympäröivän yhteisön välisiin suhteisiin. Kaivos ei siis ole vain kuoppa maassa, vaan ennemminkin jonkinlainen yhteisönsä ydin, joka varsinkin ennen on vaikuttanut monella tasolla ympäristöönsä.

Joulukuu 2010

Olen lounaalla valokuvaaja Janne Suhosen kanssa keskustelemme mahdollisesta uudesta sukelluskohteesta. Parin päivän päästä lounaasta saan varmistuksen, että sukellus toteutuu. Olen heti uudestaan yhteydessä Janneen ja varmistan, että päivä sopii hänelle. Tiimiimme tulee vielä kolmas jäsen Pasi Lammi. Outokummussa on avattu meitä varten yksi tunneleista ja nyt on tarkoitus selvittää, sopiiko paikka sukeltamiseen. Päätämme tehdä kaksi sukellusta. Toinen sukelluksista tehtäisiin suljetun kierron sukelluslaitteilla, jotta mahdollinen ”kaivospöly” ei tippuisi katosta ja saisimme videokuvaa. Toinen sukellus olisi avoimella kierrolla selvittääksemme, miten paljon pölyä katosta tippuu siellä sukellettassa. Pakkaamme sukellusvarusteet autoihin ja suuntaamme jälleen Outokumpuun. Aiemmin saamiemme valokuvien perusteella vesi näyttäisi kirkkaalta. Odotan toiveikkaana tulevaa sukellusta.

Karttoja OutokummussaOutokummussa pääsemme ensimmäistä kertaa kaivoskarttojen ääreen. Karttoja katsellessamme kuuntelemme kaivosinsinööri Arto Hakolan kiehtovaa tarinankerrontaa kaivoksen historiasta ja kaivosalueesta. Kuulemme, kuinka presidentti Kekkonen oli vieraillut Outokummussa. Hakola selvittää meille myös kuinka tunneleita oli louhittu ja alamme ymmärtää kuinka käytetty pilarimenetelmä on vaikuttanut tunneliston arkkitehtuuriin. Arto Hakola on toiminut mm. Keretin kaivoksen päällikkönä ja hänen puheestaan kuulee, että hän tuntee alueen ja kaivostoiminnan erinomaisesti. Turvallisen kaivossukeltamiseen kuuluu kohteen tietojen selvittämistä ja sukellussuunnitelman laatimista. Karttojen ja keskustelujen pohjalta saammekin parasta mahdollista tietoa. Kukaan ei kuitenkaan ole käynyt tunnelin vedenalaisissa osissa kymmeniin vuosiin, kaikkea ei ehkä sittenkään ole merkitty karttoihin ja aikaa myöten muistot sekoittuvat eivätkä kenties vastaakaan nykytilannetta.

Sukellus alkaa OutokummussaTunneli, josta sukeltaisimme ei ole varsinaisessa malmissa, vaan se on louhittu niin sanottuun kovaan kiveen. Koen itseni etuoikeutetuksi päästessäni sukeltamaan ensimmäisten joukossa kyseiseen kaivokseen. Samalla kun jäin keskustelemaan sukelluksesta sekä vastaamaan paikallislehden toimittajan kysymyksiin, kantoi sukellustiimimme yhdessä Risto Kinnusen sekä Jorma Turhalan kanssa varusteita tunneliin. Risto ja Jorma tulisivat sukeltamaan tunnelissa avoimella kierrolla. Matkaa vedenrajaan on noin 100 metriä. Kaivoksen ulkopuolella paukkuu 20C asteen pakkanen, mutta itse tunnelissa lämpötila on noin 8C. Lopulta pääsemme pukeutumaan ja saamme laitteet selkäämme, jonka jälkeen tarkistamme varusteet. Kaikki on valmista sukellukseen.

sukellus OutokummussaSukelluksen alussa näkyvyys on täysin nolla johtuen vedenrajassa olevasta mudasta, joka sotkeutui veteen mennessämme. Muutaman metrin jälkeen vesi kirkastuu. Vedän narua tunneliin ja haen sille kiinnityspaikkoja, Janne kuvaa videota ja Pasi valaisee videovalollaan. Kuvaaminen poikkeaa täysin siitä, mihin olemme tottuneet, koska nyt tarkoitus ei ole saada parasta mahdollista kuvaa, vaan kuvata sukellus ja kohde, jotta myös pinnalla olevilla henkilöillä on mahdollista tutustua paikkaan sekä näyttää heille, millaista tunnelissa on vuosikymmenten jälkeen. Uimme hitaasti eteenpäin ja noin 100 m jälkeen tulemme risteykseen, josta lähdemme ensin oikealle -- tunneli päättyy aitaan, vasemmalle jatkuva tunneli näyttää ensitutkimalta niin ahtaalta, että päätän näyttää peukaloa ja tiimimme kääntyy paluumatkalle. Olimme saavuttaneet tavoitteemme eli todenneet veden kirkkaaksi, lisäksi sukelluksen maksimisyvyys oli vain 20 m, joten nyt tiedämme myös, että sukellusyvyys on sopiva eri tasoisille luolasukeltajille ja koulutukseenkin. Risto ja Jorma sukeltavat vielä oman sukelluksensa, jonka jälkeen lähdemme katsomaan videokuvaa.

Tunnelma on odottava. Tuntuu, että videon saaminen koneelle kestää ikuisuuden, vaikka aikaa ei juurikaan kulu. Kun saamme nauhan pyörimään, kommentit ovat positiivisia. Veden kirkkaus ilahduttaa kaikkia. Tunneleita voidaan puhdistaa ja aita raivata. Videokuva riitti vakuuttamaan Outokummun kaupungin väen siitä, että kannattaa myös avata Kaasilan vinotunneli, josta pääsee sukeltamaan kolmeen kaivokseen eli Kerettiin, Vanhaan Kaivokseen sekä Mökkivaaraan. Voimme aloittaa projektin suunnittelun ja toteuttamisen täydellä teholla yhdessä kaupungin kanssa. Suomeen tullaan saamaan yksi kaivoshistoriallisesti tärkeä kaivos sukelluskäyttöön. Tämä on vasta seikkailumme alkua. Seuraavaksi on tarkoitus tehdä lisää sukelluksia ja kuvata käyttöön uutta videokuvaa. Kun tunneleita saadaan avattua lisää, aloitamme kaivoksen naruttamisen. Aikaa myöten tavoitteena on avata sukellustoiminta koulutetuille alan harrastajille ja koulutuskäyttöön. Mikäli kiinnostuit sukeltamisesta Outokummun Vanhalla Kaivoksella, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

teksti: Klaus Berghem

050-5143759

© Unlimited Divers Group Oy, 2015

Yhteystiedot

Unlimited Divers Group Oy
Y-tunnus: 2302357-1

Seuraa meitä Facebook ryhmässä

Käyntiosoite ja postiosoite: Kirstinmäki 11A1, 02760 Espoo, Finland

Verkkokaupan tilauksiin sekä takuu- ja rekisterasioihin liittyvät yhteydenotot:
Puhelin: +358(0)40 573 8609
Sähköposti:

Palautukset ja yhteydenotot postitse:

Osoite: Kirstinmäki 11 A 1, 02760 Espoo, Finland

Henkilöt

Klaus Berghem

Klaus Berghem

Koulutus:

 • Sotatieteen kandidaatti / MPKK

Työ

 • Palvelupäällikkö
 • Toimitusjohtaja/Unlimited Divers Group Oy
 • Sukelluskouluttaja (IANTD, NAUI, TDI, CMAS)

Merkittävimmät sukellusluokitukset:

 • IANTD Trimix Instructor (OC/CCR)
 • IANTD Cave Instructor (OC/CCR)
 • IANTD Rebreather Instructor (Megalodon, Inspiration)
 • IANTD Essentials Instructor
 • NAUI Cave 2 Instructor
 • NSS-CDS Rescue and Recovery Diver

Sukelluskokemus

 • sukeltanut vuodesta 1995
 • kouluttanut sukeltajia vuodesta 1999
 • rebreather-sukeltaja vuodesta 2004, pätevöitynyt JJ, Sentinel, rEvo, Megalodon ja Inspiration -laitteille
 • DPV Cave -sukeltaja
 • pääosa sukelluksista kylmissä olosuhteissa

Projektit ja vapaaehtoistyö

 • Ojamon Kaivossukeltajien toiminnanjohtaja
 • Sukeltajaliiton teknisen valiokunnan jäsen 2009-2010
 • Sukeltajaliiton liittokouluttaja 2009-2010
 • Outokummun Vanhan Kaivoksen sukellustoiminnan kehitysprojekti 2010-

Kielitaito

suomi, ruotsi, englanti

Yhteys:


+358505143759

Pasi Lammi

Pasi Lammi

Hei. Olen Pasi Lammi. Minut löytää useasti Ojamon kaivokselta pitämässä sukellustapahtumaa. Kesäisin sukelluskohteet suuntautuvat enemmän hylkyjen pariin.

Minut löytää myös Sukellusseura H2O:n tehtävistä kuin myös parista muustakin sukellusseurasta.

Työ

 • Network Administrator

Merkittävimmät sukellusluokitukset:

 • NSS-CDS Recovery Diver
 • IANTD CCR Trimix Diver
 • IANTD CCR Cave Diver
 • IANTD Technical Cave Diver
 • IDREO DPV, Cave Explorer (#10)

Kouluttajaluokitukset:

 • CMAS M2
 • CMAS Advanced Nitrox Instructor
 • CMAS Trimix Gas Blender Instructor

Yhteys:


+358405738609

Toni Nevalainen

Toni Nevalainen

Koulutus:

 • Yo, NYK (1996)
 • Tietoliikenneteknikko, HTOL (1999)

Työ

 • Järjestelmäasiantuntija

Merkittävimmät sukellusluokitukset:

 • DSAT GAS BLENDER TRIMIX
 • DSAT TEC DIVER 65
 • IANTD Technical Cave Diver
 • IANTD CCR Trimix Diver
 • IANTD CCR Cave Diver
 • NACD Specialty Cave Diving DPV
 • PADI sidemount Diver

Yhteys:


+358440444903

© Unlimited Divers Group Oy, 2015